Procedury

Wydawanie decyzji dla kategorii II – przejazdy nienormatywne

Miejsce złożenia dokumentów Zarząd Dróg Powiatowych 73-110 Stargard, ul. Bydgoska 13/15
Wymagane dokumenty wypełniony wniosek wraz z dowodem wniesiona opłaty za wydanie zezwolenia
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022, poz. 988 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 212 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U. 2021 poz. 315 t.j.)
Opłaty
 1. 200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
 2. 400 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
 3. 1200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
 4. 2000 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy
Opłatę uiścić na konto

Starostwo Powiatowe, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

51102048670000150200079301

Wydawanie decyzji dla kategorii I – przejazdy nienormatywne

 

Miejsce złożenia dokumentów Zarząd Dróg Powiatowych 73-110 Stargard, ul. Bydgoska 13/15
Wymagane dokumenty wypełniony wniosek wraz z dowodem wniesiona opłaty za wydanie zezwolenia
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022, poz. 988 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 212 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U. 2021 poz. 315 t.j.).
Opłaty        5.       100 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.
Opłatę uiścić na konto

Starostwo Powiatowe, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

51102048670000150200079301

Do pobrania

 • Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II

 • Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I