INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

Dostawa ciągnika rolniczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie

 

 

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00148330/01
w dniu 06.05.2022 r.

 

  1. Termin składania ofert – 18.05.2022 r. o godz. 10:00.
  2. Termin otwarcia ofert – 18.05.2022 r. o godz. 10:05.
  3. Nazwy, adresy wykonawców, ceny ofertowe oraz inne kryteria w kolejności otwieranych ofert:

Numer oferty Nazwa i adres oferenta Cena ofertowa brutto Okres gwarancji
 

Oferta 1

 

Roltop Sp. z o.o.

ul. Wiślana 4

83-020 Cedry Wielkie

343 170,00 24 miesiące
 
Oferta 2 4seasonstech sp. z o.o.

Nowe Zduny 82A

99-440 Zduny

332 100,00 48 miesięcy
 
Oferta 3 DeVisioner Sp. z o.o.

ul. Kochanowskiego 45a

01-864 Warszawa

332 100,00 36 miesięcy
 

 

Komisja przetargowa