Postępowanie:

ZDP.1/ZP.3310.10.2022 Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicyn Wileńskiej do Placu Zgody.

 

Wymagania i specyfikacja

Powiat Stargardzki, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 13/15, 73 – 110 Stargard, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na przebudowę ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody.

 

W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 
Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

 

– kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
– podpisem zaufanym,
– lub elektronicznym podpisem osobistym.
W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do:
  • Zadawania pytań Zamawiającemu,
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,
  • Przesłania odwołania/inne.

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

 
Szczegółowe informacje na Platformie Zakupowej po adresem: