Obwieszczenie w sprawie o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu drogi powiatowej nr 1709Z Stargard-Sowno