Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie informuje, że w związku z realizacją zadania: „Naprawa nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie miasta Stargard mieszanką mineralno-bitumiczną”, w dniach: 10-11.05.2023 r. nastąpią utrudnienia w ruchu w okolicach skrzyżowania ul. M. Konopnickiej i ul. J. Piłsudskiego oraz ul. S. Żeromskiego i ronda ul. Okrzei/ul. J.Kochanowskiego. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.