W związku z awarią linii średniego napięcia na skrzyżowaniu ul. Konopnickiej z ul. Dworcową w Stargardzie, firma Enea Operator Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 14.06.2023 r. (środa) wystąpią utrudnienia w ruchu na przedmiotowym skrzyżowaniu dróg.

W związku z powyższym, Wykonawca robót zwraca się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się do oznakowania oraz sygnałów podawanych przez osoby kierujące ruchem.