Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie
73-110 Stargard, ul. Bydgoska 13/15

tel.: 091-577-52-19 NIP: 854-19-93-809 fax.: 091-577-52-19 w. 34   REGON:811804156 email: zdp@zdp.stargard.pl     http://www.zdp.stargard.pl

OFERTA PRACY

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie poszukuje pracownika na stanowisko:

Robotnik wykwalifikowany — Dróżnik

Miejsce wykonywania pracy: Obwód Chociwel, ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel.

Liczba i wymiar etatu: 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania :

  1. wykształcenie minimum zasadnicze;
  2. wymagane prawo jazdy kategorii B, T lub B+E;
  3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
  4. dyspozycyjność;
  5. umiejętność pracy w zespole;
  6. komunikatywność;
  7. odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty:

  1. CV,
  2. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie.

Wymagane dokumenty prosimy składać w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15 73-110 Stargard, lub prosimy o przesłanie pocztą tradycyjną na ww. adres, lub pocztą e-mail: zdp@zdp.stargard.pl

CV powinno być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie, w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.