W poniedziałek 21-go sierpnia 2023 r. komisja składająca się z przedstawicieli Powiatu Stargardzkiego oraz Gminy Stargard przy współudziale Wykonawcy dokonali odbioru technicznego modernizowanego odcinka drogi powiatowej numer 1731Z na odcinku od przejazdu kolejowego do Barzkowic oraz drogi powiatowej numer 1732Z na odcinku Golina – Sulino.

Prace objęły odcinki dróg znajdujące się w złym stanie technicznym (brak właściwej konstrukcji podbudowy, liczne wyrwy, wyboje i zapadnięcia).

Wykonano:

– nową nawierzchnię jezdni i poboczy drogi powiatowej numer 1731Z na odcinku o długości   0,99 km,

– nową nawierzchnię jezdni i poboczy drogi powiatowej numer 1732Z na odcinku o długości 0,99 km

– przebudowę zjazdów i dojść do posesji;

– przebudowę peronu przystankowego;

– nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Modernizacja odcinków ww. dróg zdecydowanie poprawi komfort komunikacyjny mieszkańców oraz znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa ich w trakcie podróży.

Zadanie zrealizowano w okresie od 08 maja 2023 r. do dnia 14 sierpnia 2023 r.

Wykonawcą robót była firma EUROVIA POLSKA S.A z siedzibą przy ul. Irysowej 1, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce.

Wartość inwestycji – 2 869 732,88 zł.

Modernizację przeprowadzono z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.