W poniedziałek 18-go września 2023 r. komisja składająca się z przedstawicieli Powiatu Stargardzkiego – Zarządu Dróg Powiatowych przy współudziale Wykonawcy dokonali odbioru technicznego modernizowanego odcinka drogi powiatowej numer 1740Z na odcinku Szadzko w kierunku Tarnowa.

Prace objęły odcinek drogi znajdujący się w złym stanie technicznym (liczne wyrwy, wyboje i zapadnięcia praktycznie na całej szerokości jezdni).

Wykonano:

– nową nawierzchnię jezdni i poboczy drogi powiatowej numer 1740Z na odcinku o długości   0,99 km;

– przebudowę zjazdów do posesji;

– przebudowę chodników;

– nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Poprawa stanu technicznego drogi znacznie skróci czas dojazdu mieszkańców do Stargardu do ośrodków o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli oraz znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa ich w trakcie podróży.

Zadanie zrealizowano w okresie od 25 maja 2023 r. do dnia 11 września 2023 r.

Wykonawcą robót była firma POL-DRÓG Drawsko Pomorskie z siedzibą przy ul. Podmiejskiej 2, 78-500 Drawsko Pomorskie.

Wartość inwestycji – 1 493 384,86 zł.

Modernizację przeprowadzono z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.