Stargard, dnia 04.10.2023 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego
w latach 2023-2024

 

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00405322/01 w dniu 20.09.2023 r.

 

  1. Termin składania ofert – 04.10.2023 r. o godz. 10:00.
  2. Termin otwarcia ofert – 04.10.2023 r. o godz. 10:05.
  3. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 822 999,39 zł brutto, w tym:
  • Część 1 – 209 874,82 zł brutto
  • Część 2 – 210 081,39 zł brutto
  • Część 3 – 184 915,68 zł brutto
  • Część 4 – 218 127,49 zł brutto
  1. Nazwy, adresy wykonawców, ceny ofertowe oraz inne kryteria w kolejności otwieranych ofert:

 

Numer oferty Nazwa i adres oferenta Cena ofertowa brutto Wysokość kary umownej
 

Oferta 1

 

TRANS-MASZ SA.

Na Grobli 4

73-110 Stargard

Oferta dotyczy już rozstrzygniętego postępowania
 

Oferta 2

 

BION Łukasz Białek

Lutkowo 42

73-130 Dobrzany

Cz. 1  231 729,12 zł 800 zł
Cz. 2  182 342,66 zł 800 zł
Cz. 3  181 754,28 zł 800 zł
Cz. 4  179 474,40 zł 800 zł
Oferta 3 Paan-bus Spółka z o.o.

ul. Przedwiośnie 14/2,

70-877 Szczecin

Cz. 1  472 309,89 zł 800 zł
Cz. 2  —————– ———-
Cz. 3  —————– ———-
Cz. 4  —————– ———-
Oferta 4 Przedsiębiorstwo Budowlano-Transportowe ARBET Arkadiusz Żygadło

Ul. Nasienna 4

73-110 Stargard

Cz. 1  187 046,82 zł 800 zł
Cz. 2  177 334,92 zł 800 zł
Cz. 3  171 891,18 zł 800 zł
Cz. 4  194 794,20 zł 800 zł

 

Komisja przetargowa