W związku z uszkodzeniem jezdni drogi powiatowej nr 1716Z za miejscowością Kolin w stronę Dolic – na przedmiotowym odcinku wprowadzono czasową organizację ruchu, gdzie sterowanie ruchem pojazdów odbywało się za pomocą sygnalizacji świetlnej, jednak w nocy 29 października skradziono dwa akumulatory oraz zniszczono instalacje elektryczną (tydzień wcześniej skradziono jeden akumulator)
W związku z powyższym:
❗️odcinek jezdni wyłączony z ruchu skrócono do minimum
❗️wykonano przycinkę gałęzi i krzaków w skrajni drogi w celu poprawy widoczności na przedmiotowym odcinku drogi
❗️obecnie ruch wahadłowy jest bez sygnalizacji świetlnej
❗️przedmiotowy odcinek drogi tzn. ruch wahadłowy został oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami
❗️w nocy działają lampy ostrzegawcze
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie zwraca się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności oraz dostosowanie się do oznakowania