W związku z uszkodzeniem jezdni drogi powiatowej nr 1716Z za miejscowością Kolin w stronę Dolic, Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie informuje, iż na przedmiotowym odcinku wprowadzono czasową organizację ruchu, gdzie sterowanie ruchem pojazdów odbywa się za pomocą sygnalizacji świetlnej.

 

W związku z powyższym, Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie zwraca się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności oraz dostosowanie się do oznakowania i sygnalizacji świetlnej.