„To jest dobry dzień. Dobiegły końca dwie bardzo sprawnie zrealizowane inwestycje. Każdy zmodernizowany kilometr drogi – to poprawa jakości i przede wszystkim bezpieczeństwa podróży.”
Tymi słowami Starosta Iwona Wiśniewska zwróciła się do zebranych gości na uroczystym otwarciu zmodernizowanych dróg drogi powiatowej numer 1740Z na odcinku Szadzko w kierunku Tarnowa oraz drogi powiatowej numer 1731Z na odcinku od przejazdu kolejowego do Barzkowic oraz drogi powiatowej numer 1732Z na odcinku Golina – Sulino.
Obie inwestycje zostały zrealizowane przy dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
Wśród zaproszonych gości obecni byli Wicestarosta Łukasz Wilkosz, Radni Powiatu Stargardzkiego – Beata Wilk, Adam Kalinowski, Łukasz Plaskacz, Bogdan Terebecki, Burmistrz Dobrzan Paweł Filip, Zastępca Wójta Gminy Stargard Dorota Mazur, Halina Szymańska – Prezes ARiMR, Artur Szałabawka – Poseł na Sejm RP, Anna Pawlak – przedstawicielka Banku Gospodarstwa Krajowego, Zarząd Dróg Powiatowych – Dyrektor Zbigniew Sowa oraz Kierownik Sekcji Technicznej Wiesław Bączkowski.