W związku z pracami związanymi z odtworzeniem nawierzchni jezdni oraz chodnika po usunięciu awarii sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1704Z ul. Pierwszej Brygady w Stargardzie, w dniach 7-10 listopada 2023 r. wystąpią utrudnienia w ruchu na przedmiotowym odcinku drogi.

W związku z powyższym, Wykonawca robót zwraca się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się do oznakowania oraz sygnałów podawanych przez osoby kierujące ruchem.