W związku z remontem wiaduktów w Stargardzie, wykonawca robót firma TRAKCJA S.A. informuje, iż od dnia 20 listopada 2023 roku (poniedziałek) od godziny 04:00 planuje zamknięcie przejazdu pod wiaduktem w ciągu ul. Wyszyńskiego w Stargardzie. Zgodnie z zawiadomieniem złożonym przez Wykonawcę, przewidywane otwarcie wiaduktu planowane jest na dzień 30 września 2024 r.

 

Wykonawca robót informuje wszystkich użytkowników drogi, że na przedmiotowym odcinku drogi wystąpią utrudnienia w ruchu. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się do oznakowania oraz sygnałów podawanych przez osoby kierujące ruchem.