Stargard, dnia 09.11.2023 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

„Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Okrzei w Stargardzie”

 

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00430013/01 z dnia 05.10.2023r.

  1. Termin składania ofert – 09.11.2023 r. o godz. 10:00.
  2. Termin otwarcia ofert – 09.11.2023 r. o godz. 10:05.
  3. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 12 130 000,00 zł brutto
  4. Nazwy, adresy wykonawców, ceny ofertowe oraz inne kryteria w kolejności otwieranych ofert:
Numer oferty Nazwa i adres oferenta Cena ofertowa brutto Okres gwarancji
1 TORMEL Sp. z o. o. – Lider Konsorcjum

ul. Przemyska 5

61-324 Poznań

STANLED I Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum

ul. Pierwszej Brygady 35

73-110 Stargard

7 157 003,79 zł 60 miesięcy
2 STRABAG Sp. z o.o.,

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

9 238 064,22 zł 60 miesięcy
3 BUDPAK Paweł Szubert

ul. Podleśna 14 N

73 – 110 Stargard

6 995 502,36 zł 60 miesięcy
4 Mazur-Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Henryk Mazur

ul. Prosta 26 Łozienica,

72-100 Goleniów

9 413 280,70 zł 60 miesięcy
5  Musing Bud Sp. z o.o. Sp. Jawna,

ul. Sanatoryjna 5

70-775 Szczecin

8 449 894,96 zł 60 miesięcy

 

Komisja przetargowa