Informacja o ogłoszeniu zamówienia publicznego na realizacje zadania inwestycyjnego

 

Powiat Stargardzki – Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie informuje, iż w dniu 27.12.2023 r. zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego pn.  pn. „ Przebudowa ulicy Sadowej w Stargardzie„

Termin składania ofert – do dnia 12 lutego 2024 r.

 

W ramach realizacji zadania zostanie przebudowana ulica Sadowa na odcinku długości 1,6 km. Wykonana zostanie nowa jezdnia szerokości 5,0 m z mas mineralno – bitumicznych, bezpośrednio przy prawej krawędzi jezdni przewidziano chodniki szerokości 1,8 m z brukowej kostki betonowej. Posesje zlokalizowane wzdłuż ulicy zaplanowano skomunikować z drogą poprzez zjazdy indywidualne o nawierzchni z brukowej kostki betonowej. Z jezdni oraz pozostałych nawierzchni utwardzonych wody opadowe i roztopowe zostaną odprowadzone do nowo projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, której odprowadzenie przewidziano poprzez dwa wyloty do rzeki Iny.  Ponadto zaplanowano przełożenie w miejscach wystąpienia kolizji sieć gazową, kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągową.

Planowany termin zakończenia robot określono do dnia 31 maja 2025 r.

Zadanie będzie realizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.