Rządowy Fundusz Polski Ład

 

Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Okrzei
w Stargardzie

 

 Całkowita wartość inwestycji –  6.995.502,36 zł

 

Obokdofinansowania z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD przebudowę ww. ulicy sfinansuje Gmina Miasto Stargard.

 

Wykonawcą robót jest firma BUDPAK Paweł Szubert z siedzibą przy ul. Podleśnej 14N,

73-110 Stargard.

 

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się do wykonania:

przebudowę drogi powiatowej numer 1704Z ulica Jana Kochanowskiego, skrzyżowanie ulicy Jana Kochanowskiego z ulicą Stefana Okrzei, skrzyżowanie ulicy Jana Kochanowskiego z ulicą Nadbrzeżną, odcinki o łącznej długości 0,55 km w zakresie:

 1. jezdnia o nawierzchni z SMA, powierzchnia 4005 m2;
 2. ścieżka rowerowa o nawierzchni z MMA, powierzchnia 1340 m2;
 3. chodnik z brukowej kostki betonowej trapezowej, powierzchnia 1405 m2;
 4. wyspy rozdzielające z kostki kamiennej 15/17 cm, powierzchnia 275 m2;
 5. opaski z kostki kamiennej 8/11 cm, powierzchnia 360 m2;
 6. nawierzchnia chodnika z płytek integracyjnych ostrzegawczych 30 * 30 cm, powierzchnia 32 m2;
 7. oznakowanie poziome o powierzchni 150 m2;
 8. oznakowanie pionowe 46 szt.;
 9. bariery i balustrady stalowe 25 m;
 10. oświetlenie uliczne w ilości 28 szt. słupów z oprawami;
 11. kanalizacja deszczowa z rur PVC i PP o łącznej długości przewodów 658,4 m;
 12. renowacja kanałów kanalizacji sanitarnej na łącznej długości przewodów 625 m;
 13. sieć wodociągowa z przyłączami z rur PE o łącznej długości przewodów 613 m.

 

Zakończenie robót: w terminie do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia robót jednak nie później niż do dnia 15 listopada 2024 roku.