Rządowy Fundusz Polski Ład

Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Okrzei
w Stargardzie

 

Całkowita wartość inwestycji –  6.995.502,36 zł

Obok dofinansowania z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD przebudowę ww. ulicy sfinansuje Gmina Miasto Stargard.

 

Wykonawcą robót jest firma BUDPAK Paweł Szubert z siedzibą przy ul. Podleśnej 14N,

73-110 Stargard.

 

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się do wykonania:

przebudowę drogi powiatowej numer 1704Z ulica Jana Kochanowskiego, skrzyżowanie ulicy Jana Kochanowskiego z ulicą Stefana Okrzei, skrzyżowanie ulicy Jana Kochanowskiego z ulicą Nadbrzeżną, odcinki o łącznej długości 0,55 km w zakresie:

1.     jezdnia o nawierzchni z SMA, powierzchnia 4005 m2;

2.     ścieżka rowerowa o nawierzchni z MMA, powierzchnia 1340 m2;

3.     chodnik z brukowej kostki betonowej trapezowej, powierzchnia  1405 m2;

4.     wyspy rozdzielające z kostki kamiennej 15/17 cm, powierzchnia  275 m2;

5.     opaski z kostki kamiennej 8/11 cm, powierzchnia  360 m2;

6.     nawierzchnia chodnika z płytek integracyjnych ostrzegawczych 30 * 30 cm, powierzchnia 32 m2;

7.     oznakowanie poziome  o powierzchni 150 m2;

8.     oznakowanie pionowe 46 szt.;

9.     bariery i balustrady stalowe 25 m;

10.  oświetlenie uliczne w ilości 28 szt. słupów z oprawami;

11.  kanalizacja deszczowa z rur PVC i PP o łącznej długości przewodów 658,4 m;

12.  renowacja kanałów kanalizacji sanitarnej na łącznej długości przewodów 625 m;

13.  sieć wodociągowa z przyłączami z rur PE  o łącznej długości przewodów 613 m.

 

Zakończenie robót: w terminie do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia robót jednak nie później niż do dnia 15 listopada 2024 roku.