Stargard, dnia 06.02.2024 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:
„Modernizacja drogi powiatowej 1704Z””

 

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00033857/01 z dnia 12.01.2024r.

  1. Termin składania ofert – 06.02.2024 r. o godz. 10:00.
  2. Termin otwarcia ofert – 06.02.2024 r. o godz. 10:05.
  3. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 2 000 000,00 zł brutto
  4. Nazwy, adresy wykonawców, ceny ofertowe oraz inne kryteria w kolejności otwieranych ofert:

 

Numer oferty Nazwa i adres oferenta Cena ofertowa brutto Termin realizacji
1 Przedsiębiorstwo Drogowo Usługowe DROMAX

Ryszard Kobierski i Karol Kobierski s.c.

ul. Gorzowska 36

66-500 Strzelce Krajeńskie

1 820 431,98 zł 78 dni
2 EUROVIA POLSKA S.A.

Bielany Wrocławskie

ul. Irysowa 1

55-040 Kobierzyce

1 589 290,79 zł 79 dni
3  STRABAG Sp. z o.o.,

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

1 950 535,91 zł 79 dni
4 TORMEL Sp. z o. o. – Lider Konsorcjum

ul. Przemyska 5

61-324 Poznań

STANLED I Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum

ul. Pierwszej Brygady 35

73-110 Stargard

1 943 210,61 zł 79 dni
5 MALDROBUD Spółka z o. o. Sp. k.

ul. Królewiecka 43

74-300 Myślibórz

1 956 109,61 zł 79 dni
6 Firma Budowlano – Drogowa MTM SA

ul. Hutnicza 35

81-061 Gdynia

2 140 143,77 zł 78 dni

 

Komisja przetargowa

https://zdp.stargard.pl/wp-content/uploads/2024/02/10.-Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

https://zdp.stargard.pl/wp-content/uploads/2024/02/10.-Informacja-z-otwarcia-ofert.doc