Stargard, dnia 16.02.2024 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:
„Przebudowa ul. Sadowej w Stargardzie”

 

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00572968/01 z dnia 27.12.2023r.

  1. Termin składania ofert – 16.02.2024 r. o godz. 10:00.
  2. Termin otwarcia ofert – 16.02.2024 r. o godz. 10:05.
  3. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 7 923 000,00 zł brutto
  4. Nazwy, adresy wykonawców, ceny ofertowe oraz inne kryteria w kolejności otwieranych ofert:

 

Numer oferty Nazwa i adres oferenta Cena ofertowa brutto Okres gwarancji
1 STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

9 243 227,75 zł 60 miesięcy
2 MUSING BUD Sp. z o.o. Spółka Jawna

ul. Sanatoryjna 5

70-775 Szczecin

8 297 848,96 zł 60 miesięcy
3 Usługi Transportowo-Budowlane Bernard Baranowski

Glinna 4A

74-106 Stare Czarnowo

8 492 056,26 zł 60 miesięcy
4 MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Henryk Mazur

Łozienica,

ul. Prosta 26

72-100 Goleniów

10 251 830,00 zł 60 miesięcy
5 TORMEL Sp. z o. o. – Lider Konsorcjum

ul. Przemyska 5

61-324 Poznań

STANLED I Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum

ul. Pierwszej Brygady 35

73-110 Stargard

8 366 808,78 zł 60 miesięcy

 

Komisja przetargowa