W związku z pracami remontowymi masą asfaltową na gorąco w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1704Z na odcinku od Ronda 15 południk w kierunku Zieleniewa, firma Data Trans informuje, iż w dniach 01-06.03.2024 r. wystąpią utrudnienia w ruchu na przedmiotowym odcinku drogi.

 

W związku z powyższym, Wykonawca robót zwraca się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się do oznakowania oraz sygnałów podawanych przez osoby kierujące ruchem.