Stargard, dnia 20.03.2024 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:
„Przebudowa ul. Sadowej w Stargardzie”

 

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00572968/01 z dnia 27.12.2023r.

  1. Termin składania ofert – 20.03.2024 r. o godz. 10:00.
  2. Termin otwarcia ofert – 20.03.2024 r. o godz. 10:05.
  3. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia –

7 923 000,00 zł brutto

  1. Nazwy, adresy wykonawców, ceny ofertowe oraz inne kryteria w kolejności otwieranych ofert:

 

Numer oferty (pierwotnej) Nazwa i adres oferenta Cena ofertowa brutto Okres gwarancji
2 MUSING BUD Sp. z o.o. Spółka Jawna

ul. Sanatoryjna 5

70-775 Szczecin

7 819 608,88 zł 60 miesięcy
3 Usługi Transportowo-Budowlane Bernard Baranowski

Glinna 4A

74-106 Stare Czarnowo

8.341.572,73 zł 60 miesięcy
5 TORMEL Sp. z o. o. – Lider Konsorcjum

ul. Przemyska 5

61-324 Poznań

STANLED I Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum

ul. Pierwszej Brygady 35

73-110 Stargard

7 989 637,31 zł 60 miesięcy