INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

Likwidacja wyrw i wyboi w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego

 

 

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00208859/01 w dniu 19.02.2024 r.

 

  1. Termin składania ofert – 05.03.2024 r. o godz. 10:00.
  2. Termin otwarcia ofert – 05.03.2024 r. o godz. 10:05.
  3. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 700 000,00 zł brutto.
  4. Nazwy, adresy wykonawców, ceny ofertowe oraz inne kryteria w kolejności otwieranych ofert:

 

Numer oferty Nazwa i adres oferenta Cena ofertowa brutto Wysokość kary umownej
 

Oferta 1

 

Roboty Ziemne Instalacje Sanitarno-Kanalizacyjne

Tomasz Kusz

ul. Głowackiego 22

74-200 Pyrzyce

Zad. 1   —————– ———
Zad. 2   —————– ———
Zad. 3  157 440,00 zł 800 zł
Zad. 4   —————– ———
 

 

 

Oferta 2

 

TRANS-MASZ SA.

Na Grobli 4

73-110 Stargard

Zad. 1 123 738,00 zł 800 zł
Zad. 2 152 520,00 zł 800 zł
Zad. 3 139 728,00 zł 800 zł
Zad. 4 152 520,00 zł 800 zł
 

 

Oferta 3 EMULEX Kalinowski Sp. z o.o.

ul. Tańskiego 16

73-102 Stargard

Zad. 1 157 440,00 zł 800 zł
Zad. 2   —————– ———
Zad. 3   —————– ———
Zad. 4   —————– ———
 

 

Oferta 4 S-PROBUD BUDOWA Spółka z o.o.

ul. Rzeźnicza 6-8

73-110 Stargard

Zad. 1 154 734,00 zł 800 zł
Zad. 2  129 150,00 zł 800 zł
Zad. 3  126 690,00 zł 800 zł
Zad. 4  131 610,00 zł 800 zł

 

Komisja przetargowa