Stargard, dnia 16.04.2024 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:
„Modernizacja drogi 1726Z i 1730Z Trzebiatów, Pęzino, Ulikowo”

 

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00266094/01 z dnia 29.03.2024r.

  1. Termin składania ofert – 16.04.2024 r. o godz. 10:00.
  2. Termin otwarcia ofert – 16.04.2024 r. o godz. 10:05.
  3. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 850 000,00 zł brutto
  4. Nazwy, adresy wykonawców, ceny ofertowe oraz inne kryteria w kolejności otwieranych ofert:

 

Numer oferty Nazwa i adres oferenta Cena ofertowa brutto Termin wykonania
1 Przedsiębiorstwo Drogowo Usługowe

DROMAX Ryszard Kobierski i Karol Kobierski s.c.

ul. Gorzowska 36

66-500 Strzelce Krajeńskie

886 584,00 zł 19 dni
2 STRABAG Sp. z o.o.,

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

904 087,20 zł 19 dni
3 EUROVIA POLSKA S.A.

Bielany Wrocławskie

ul. Irysowa 1

55-040 Kobierzyce

905 175,20 zł 19 dni
4 „MALDROBUD” Spółka z o. o. Sp. k.

Królewiecka 43

74-300 Myślibórz

857 072,00 zł 19 dni
5 POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A

ul. Podmiejska 2

78-500 Drawsko Pomorskie

1 056 951,20 zł 49 dni

 

Komisja przetargowa