Informacja o unieważnieniu konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

—ds. zajęcia pasa drogowego i decyzji administracyjnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Stargardzie

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie, unieważnia konkurs na wolne stanowisko urzędnicze ds. zajęcia pasa drogowego i decyzji administracyjnych, który został opublikowany dnia 20.02.2024 r.

 

 

DYREKTOR

Zarządu Dr Powiatowch Zbigniew Sowa