W związku z pracami związanymi z wymianą sieci ciepłowniczej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1704Z ul. Okrzei w Stargardzie, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie informuje, iż w dniu 15.05.2024 r. (środa) wystąpią utrudnienia w ruchu na przedmiotowym odcinku drogi.

 

W związku z powyższym, Wykonawca robót zwraca się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się do oznakowania oraz sygnałów podawanych przez osoby kierujące ruchem.