Rządowy Fundusz Polski Ład

Modernizacja drogi powiatowej numer 1704Z

 

 

 

 

Całkowita wartość inwestycji –  1 553 299,10 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – 1 522 233,12 zł

 

Wykonawcą robót jest firma EUROVIA POLSKA S.A z siedzibą Bielany Wrocławskie ulica Irysowa 1, 55-040 Kobierzyce.

 

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się do wykonania nową nawierzchnię jezdni z mas mineralno – bitumicznych w ciągu drogi powiatowej numer 1704Z, na odcinku Kobylanka – Morzyczyn,  w zakresie wskazanym dokumentacją wykonawczą, odcinek długości 0,995 km.