W dniu 13 maja 2024 r. została zakończona modernizacja drogi powiatowej numer 1704Z na odcinku od wyniesionego przejścia dla pieszych przy centrum handlowym „Kobylanka Park” w kierunku Morzyczyna”

 

 

Wykonawcą robót była firma EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Irysowa 1, Oddział Szczecin

 

W ramach zadania inwestycyjnego przebudowano drogę powiatową numer 1704Z na odcinku o długości 0,995 km w zakresie :

  1. wykonania nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego AC11S, powierzchnia 6965 m2
  2. wykonania nowej nawierzchni zjazdów o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S, o łącznej powierzchnia 260,4 m2
  3. wykonania nowych poboczy umocnionych kruszywem łamanym, o łącznej powierzchni 1980 m2
  4. wykonania oczyszczenia i wyprofilowania rowów przydrożnych na długości 735,6 m
  5. wykonania nowego oznakowania osi jezdni i przejść dla pieszych o łącznej powierzchni 200 m2
  6. wymiany oznakowania pionowego w ilości 15 szt.

 

Zadania zrealizowano w okresie marzec ÷ maj 2024 r. Całkowita wartość zadania brutto 1 553 299,10 zł. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD