Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie informuje o zamknięciu drogi powiatowej nr 1716Z w miejscowości Kolin. Termin zamknięcia drogi od 25 czerwca do 19 sierpnia 2024 r.
Przejazd na odcinku Stargard – Dolice będzie odbywał się wyznaczonym objazdem: Witkowo – Krępcewo – Rzeplino – Bralęcin – Dolice.

Czasowe zamknięcie drogi dotyczy inwestycji: „Wykonanie nowej nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1716Z za miejscowością Kolin”. Całkowitego zamknięcia drogi wymaga technologia i sposób wykonania robót, bezpieczeństwo użytkowników drogi oraz termin wykonania zadania.

Opis objazdu:

  1. Dolice, skrzyżowanie drogi powiatowej nr 1716Z z drogą wojewódzką 122: Objazd do Stargardu– objazd prowadzi drogą wojewódzką 122 w Dolicach i dalej drogą powiatową nr 1782Z z Dolic do Bralęcina i dalej drogą powiatową nr 1711Z przez Krępcewo, Witkowo do Stargardu.
  2. Witkowo skrzyżowanie dróg powiatowych nr 1716Z i 1711Z: Objazd do Dolic – objazd prowadzi drogą powiatową nr 1711Z przez Radziszewo, Krępcewo do Bralęcina i dalej drogą powiatową nr 1782Z do Dolic.