W związku z pracami związanymi z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1709Z ul. Piłsudskiego w Stargardzie na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Sienkiewicza, firma DROMAX Przedsiębiorstwo Drogowo-Usługowe Ryszard Kobierski i Karol Kobierski S.C. informuje, iż w dniu 13.06.2024 r. (czwartek) w godzinach od 9:30 do 12:00 wystąpią utrudnienia w ruchu na przedmiotowym odcinku drogi.

 

W związku z powyższym, Wykonawca robót zwraca się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się do oznakowania oraz sygnałów podawanych przez osoby kierujące ruchem.