Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Przejazdy nienormatywne

Procedury

Wydawanie decyzji dla kategorii III – przejazdy nienormatywne

Miejsce złożenia dokumentów

Zarząd Dróg Powiatowych

73-110 Stargard, ul. Bydgoska 13/15

Wymagane dokumenty

wypełniony wniosek wraz z dowodem wniesiona opłaty za wydanie zezwolenia

Podstawa prawna

·         Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2017, poz. 1260 ze zm.).

·         Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. 2012 poz. 764).

·         Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U. 2012 poz. 366).

Opłaty

1.       200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,

2.       400 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,

3.       1200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,

4.    2000 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy

Opłatę uiścić na konto

Starostwo Powiatowe, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

51102048670000150200079301

 

Wydawanie decyzji dla kategorii II – przejazdy nienormatywne

Miejsce złożenia dokumentów

Zarząd Dróg Powiatowych

73-110 Stargard, ul. Bydgoska 13/15

Wymagane dokumenty

wypełniony wniosek wraz z dowodem wniesiona opłaty za wydanie zezwolenia

Podstawa prawna

·         Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2017, poz. 1260 ze zm.).

·         Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. 2012 poz. 764).

·         Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U. 2012 poz. 366).

Opłaty

5.       100 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.

Opłatę uiścić na konto

Starostwo Powiatowe, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

51102048670000150200079301

 

Do pobrania


  • Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II
  • Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii III
 

 
Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych