Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum aktualności


1367917296.jpg


Roboty drogowe i chodnikowe w 2011 r. 1. Wykonanie utwardzenia nawierzchni gruntowej ulicy Sikorskiego w Stargardzie Szczecińskim - 640 m2 za kwotę 30 702 zł.

1. Wykonanie utwardzenia nawierzchni gruntowej ulicy Sikorskiego w Stargardzie Szczecińskim - 640  m2 za kwotę 30 702 zł.
2. Wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni jezdni emulsją asfaltową modyfikowaną ulicy Sikorskiego - 1400 m2, za kwotę 28 830 zł.
3. Wykonanie dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1735Z na odcinku Suchań - Słodkowo - 2300 m2, za kwotę 32 250,60 zł.
4. Wykonanie naprawy odwodnienia drogi powiatowej nr 1720Z w miejscowości Chlebówko, gm. Stara Dąbrowa - za kwotę 24 487,97 zł
5. Wykonanie konserwacji poprzez uzupełnienie ubytków oraz pomalowanie barier 14 obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego - za kwotę 28 120,49 zł
6. Montaż wyświetlaczy czasu pozostałego do zmiany światła na dwóch sygnalizacjach świetlnych w Stargardzie Szczecińskim za kwotę 59 314,17 zł
7. Wykonanie utwardzenia płytami betonowymi placu Obwodu Dróg Powiatowych w Chociwlu o pow. 136 m2 - za kwotę 24 999,75 zł
8. Wykonanie dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1721Z  w miejscowości Lisowo - 1300 m2, za kwotę 29 593,80 zł.
9. Wykonanie utwardzenia nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1785Z w miejscowości Ziemomyśl przy pomocy frezu asfaltowego na pow. 575 m2 - za kwotę 23 748,84 zł
10. Wykonanie wymiany barierek w pasie drogowym ulicy Wyszyńskiego w Stargardzie Szczecińskim na długości 30 mb - za kwotę 28 952,97 zł
11. Wykonanie odwodnienia pobocza drogi nr 1711Z w miejscowości Witkowo, gm. Stargard Szczeciński - za kwotę 19 680 zł
12. Wykonanie poziomego oznakowania - łączna powierzchnia  - 8040 m2 za kwotę 77 184 zł

1. Wykonanie wraz z trasowaniem nowego poziomego oznakowania cienkowarstwowego w postaci linii segregacyjnej osiowej w ciągu drogi powiatowej: 1) numer 0739Z na odcinku od drogi wojewódzkiej numer 106 przez Kicko - Chlebówko 2) numer 1720Z na odcinku Chlebówko -Chlebowo 3) numer 1722Z na odcinku Chlebowo do skrzyżowania z droga powiatowa numer 0737Z w ilości łącznej 2400 m2
2. Odnowienie istniejącego poziomego oznakowania cienkowarstwowego w postaci linii P - 10 na terenie miejscowości powiatu Stargardzkiego w ilości łącznej 835 m2.
3. Odnowienie istniejącego poziomego oznakowania cienkowarstwowego w postaci linii zatrzymania, symboli przed przejazdami kolejowymi w ciągu dróg powiatowych w ilości łącznej 75 m2.
4. Odnowienie istniejącego poziomego oznakowania cienkowarstwowego w postaci linii segregacyjnej osiowej i krawędziowej w ciągu ulic powiatowych w mięście Stargard Szczeciński w ilości łącznej 1325 m2.
5. Odnowienie istniejącego poziomego oznakowania cienkowarstwowego w postaci linii P - 10 w ciągu ulic powiatowych w mięście Stargard Szczeciński w ilości łącznej 2740 m2.
6. Odnowienie istniejącego poziomego oznakowania cienkowarstwowego w postaci linii zatrzymania, symboli, strzałek w ciągu ulic powiatowych w mięście Stargard Szczeciński w ilości łącznej 665 m2.

13. Likwidacja wyrw i wyboi w nawierzchniach bitumicznych ulic powiatowych przy użyciu MMA na gorąco na terenie miasta Stargard Szczeciński, łączna ilość wbudowanej MMA - 422,5 tony - za kwotę 350 675 zł.
14. Likwidacja wyrw i wyboi w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego, łączna ilość wbudowanej mieszanki grysu i emulsji - 1200 ton - za kwotę  464 198,31 zł.
15. Wykonanie prac pielęgnacyjnych przy 1500 szt. drzewach rosnących w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego - za kwotę 55 555 zł.
16. Interwencyjna wycinka 150 drzew rosnących w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego - za kwotę 15 000 zł.
17. Dostawa wraz z montażem oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu dróg powiatowych powiatu stargardzkiego w ilości  - 211 szt. - za kwotę 53 736,47 zł
18. Wykonanie ścinki pobocza drogi 1754Z Chociwel - Ińsko na dł. 11,3 km i drogi 1756Z w m. Ścienne na dł. 1,7 km  - za kwotę 44 928 zł. Zadania wykonane przy udziale finansowym lub rzeczowym gmin:
19. „Przebudowa i budowa drogi powiatowej numer 1711Z na odcinku Stargard Szczeciński - Witkowo oraz drogi 1716Z Witkowo - Dolice - do granicy powiatu. Droga powiatowa 1716Z część etapu C oraz część etapu D tj. odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1777Z na długości 1,0 km w kierunku Morzycy wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości dróg"

1. Długość odcinka drogi objętego wnioskiem (w mb.): 31 022
2. Wykonano przebudowę drogi nr 1716Z na odcinku 1000 m od skrzyżowania z drogą 1777Z do m. Szemielino w kierunku m. Morzyca wraz ze skrzyżowaniem polegającej na poprawę parametrów geometrycznych drogi, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni oraz przebudowę trzech obiektów inżynierskich - dwa mosty ( na rzece Mała Ina i Kanale Kolińskim) i jeden przepust drogowy.
3. W miejscowości Kolin w okolicy niebezpiecznego zakrętu wykonano przejście dla pieszych na progu wyspowym wyniesionym z kompletnym oznakowaniem, próg zwalniający, elementy bezpieczeństwa ruchu, przebudowę chodników i zjazdów oraz odwodnienie wgłębne. Wykonano nową nawierzchnię jezdni na długości 200 m.
4. Pomiędzy m. Witkowo Drugie a m. Witkowo Pierwsze wykonano ścieżkę rowerową długości 1740 m ,  dwie nowe zatoki autobusowe przy boisku ORLIK, zjazdy do posesji .
5. Oznakowanie poziome na całej długości dróg
 - cienkowarstwowe 6900 m2 ,
        - grubowarstwowe  1926 m2
6. na całej długości dróg  wymieniono :
 - oznakowanie pionowe - 270 szt. ,
        - bariery stalowe typu SP-09 1917 m,
        -montaż słupków hektometrowych U-1a - 450 szt.
        -urządzenia zabezpieczające ruch pieszych balustrady typu U-11a - 74 m i bariero - poręcze typu U11b - 46 m,
    7. Ścinka i uporządkowanie poboczy - 60 930 m2
    8. Pielęgnacja zieleni na całej długości dróg.
    Zadanie zostało zrealizowane w ramach  Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych za kwotę 6 442 195,95zł.

20. Przebudowa  i budowa drogi nr 1711Z na odcinku Stargard Szczeciński - Witkowo oraz drogi 1716Z Witkowo - Dolice do granic powiatu. Wykonanie nowej nawierzchni chodnika i zjazdów w miejscowości Witkowo Drugie - etap B  -   za kwotę 173 936,70 zł:
    - nowe chodniki o powierzchni - 758 m² ,
    - zjazdy  indywidualne o powierzchni - 163,3 m² ,
    - zjazdy bitumiczne o powierzchni - 150,8 m² .

21. Przebudowa drogi powiatowej nr 0739Z od granic powiatu do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 106 - Wykonanie  utrwalenia powierzchniowego nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej 0739Z  Sokolniki - Chlebówko - do drogi wojewódzkiej 106 na odcinku Chlebówko  - Białuń o długości 1,33 km , powierzchnia 7792 m² - za kwotę 89 997,60 zł.
22. Przebudowa  i budowa drogi nr 0737Z Maszewo - Karkowo- Chociwel - Wykonanie  nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Karkowo -  za kwotę 124 738,30 zł:
    - nowe chodniki o powierzchni - 371 m² ,
    - zjazdy  indywidualne o powierzchni - 70,6 m²
    - zjazdy bitumiczne o powierzchni 61,4 m² .

23. Przebudowa drogi powiatowej nr 1726Z Grabowo - Kiczarowo - Sadłowo. Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Brudzewice - od skrzyżowania z drogą gminną do zjazdu do basenu przeciwpożarowego na długości ok. 195 mb + uzupełniające do zjazdu  z betonu asfaltowego przy posesji nr 80 na długości 135 mb - za kwotę 114 168,63 zł:
    - nowe chodniki o powierzchni - 606 m² ,
    - zjazdy indywidualne o powierzchni  - 211,2 m² .

24. Przebudowa drogi powiatowej nr 1775Z Barnim- Krępcewo. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej 1775Z  Barnim - Krępcewo na odcinku od Krępcewa w kierunku przejazdu kolejowego. Nowa nawierzchnia jezdni na długości 82 m , 450 m²  - za kwotę 39 852 zł.
25. Przebudowa  drogi nr 1785Z Sądów  - granica powiatu - Wykonanie nowej nawierzchni chodnika i zjazdów w miejscowości Sądów w ciągu drogi 1785Z - za kwotę 90 243,75 zł:
    - nowe chodniki o powierzchni - 202,8 m2 ,
    - zjazdy  indywidualne o powierzchni - 85,8 m2
    - zjazdy bitumiczne  o powierzchni - 110,9 m2.                                                                             

26. Przebudowy chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Dobrzany. Budowa chodnika w miejscowości Ognica   - za kwotę 79 149,88 zł:
    - nowe chodniki o powierzchni - 498,75 m2,
    - zjazdy indywidualne o powierzchni 59,25 m2.

27. Przebudowa  drogi powiatowej nr 1748Z Dobrzany-Bytowo Budowa chodnika i zjazdów do posesji w miejscowości Krzemień etap 2   -  za kwotę 156 040 zł :
    - nowe chodniki o powierzchni - 597 m2,
    - zjazdy indywidualne o powierzchni - 192,48 m2
    - zatoki autobusowe o powierzchni - 264,91 m2

28. Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Staszica w miejscowości Dobrzany - za kwotę 40 286,80 zł :
    - nowa nawierzchnia chodników o powierzchni 290 m2 ,
    - zjazdy indywidualne o powierzchni 26,25 m2.

29. Przebudowa drogi powiatowej nr 1751Z Ognica - Błotno - Bytowo do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1766Z - Budowa chodnika w miejscowości Błotno - za kwotę 21 304,99 zł :
    - nowe chodniki o powierzchni 104,5 m2 ,
    - zjazdy indywidualne o powierzchni 27 m2.

30. Przebudowa chodników wraz z remontem nawierzchni jezdni ul. Chrobrego w Kobylance - Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Chrobrego w Kobylance wraz z utwardzeniem pobocza - za kwotę 90 000 zł.
31. Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1759Z w miejscowości Linówko :
    - nowe chodniki o powierzchni 437,8 m2 ,
    - zjazdy indywidualne o powierzchni 26,15 m2.

32.  Wykonanie nowej nawierzchni chodnika z miejscami postojowymi w ciągu ulicy Rybackiej w Ińsku :
    - nowe chodniki o powierzchni 216,85 m2 ,
    - zjazdy indywidualne o powierzchni 97,85 m2.

- 01.01.2013


Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych