Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum aktualności


1395738400.jpg


Zarządzenie Nr 51/2014 Dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie z dnia 14 marca 2014 roku, w sprawie nadania numerów drogom powiatowym i gminnym na terenie województwa zachodniopomorskiego. W związku ze zmianami w wykazach dróg powiatowych i gminnych związanymi z ich przebiegiem oraz zaliczeniem, bądź pozbawieniem kategorii tych dróg dokonanymi przez poszczególne Zarządy Powiatów i Rady Gmin nadaje się numery drogom powiatowym i gminnym na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Zarządzenie Nr 51/2014 Dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie z dnia 14 marca 2014 roku, w sprawie nadania numerów drogom powiatowym i gminnym na terenie województwa zachodniopomorskiego.
W związku ze zmianami w wykazach dróg powiatowych i gminnych związanymi z ich przebiegiem oraz zaliczeniem, bądź pozbawieniem kategorii tych dróg dokonanymi przez poszczególne Zarządy Powiatów i Rady Gmin nadaje się numery drogom powiatowym i gminnym na terenie województwa zachodniopomorskiego.
  • Treść Zarządzenia do pobrania


- 25.03.2014


Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych