Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum aktualności


1396292972.jpg


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim informuje, że do końca czerwca br., zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Mickiewicza w Stargardzie Szczecińskim. Stała organizacja ruchu została zatwierdzona przez zarządzającego ruchem w dniu 25.03.2014r., nr ewidencyjny: 61/2014.


 Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim informuje, że do końca czerwca br., zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Mickiewicza w Stargardzie Szczecińskim. Stała organizacja ruchu została zatwierdzona przez zarządzającego ruchem w dniu 25.03.2014r., nr ewidencyjny: 61/2014.Zmiana organizacji ruchu obejmuje wyznaczenie miejsc postojowych poprzez oznakowanie pionowe i poziome na ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dworcowej. Planowana zmiana ma na celu wyznaczenie miejsc postojowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zwiększenie ilości o dodatkowe 12 stanowisk postojowych poprzez zaprojektowanie skośnych [45 stopni] miejsc postojowych. Ponadto w celu poprawy bezpieczeństwa na istniejących przejściach dla pieszych zaprojektowano:

1. po lewej stronie jezdni - powierzchnie wyłączoną z ruchu pojazdów 10m przed przejściem. Zgodnie z ustawą zabrania się zatrzymania pojazdu na przejściu dla pieszych oraz w odległości mniejszej niż 10m przed.

2. Po prawej stronie jezdni – słupki blokujące przed przejściem dla pieszych na odcinku 10m, w celu niedopuszczenia do wjeżdżania pojazdów na chodnik. Zgodnie z ustawą zabrania się zatrzymania pojazdu na przejściu dla pieszych oraz w odległości mniejszej niż 10m przed.
 
- 31.03.2014


Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych