Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum aktualności


1400160180.jpg


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim powiadamia o zamknięciu drogi powiatowej nr 1716Z w miejscowości Morzyca. Zamknięcie drogi nastąpi w terminie od 2 czerwca do 31 sierpnia 2014 r. na odcinku 160 m na wylocie z miejscowości Morzyca w kierunku Dolic. Przejazd tranzytowy pojazdów będzie odbywał się wyznaczonym objazdem od m. Witkowo - Krępcewo - Rzeplino - Bralęcin – Dolice

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim powiadamia o zamknięciu drogi powiatowej nr 1716Z w miejscowości Morzyca. Zamknięcie drogi nastąpi w terminie od 2 czerwca do 31 sierpnia 2014 r. na odcinku 160 m na wylocie z miejscowości Morzyca w kierunku Dolic. Przejazd tranzytowy pojazdów będzie odbywał się  wyznaczonym objazdem od m. Witkowo - Krępcewo - Rzeplino - Bralęcin – Dolice
Przebudowa mostu wykonywana jest w związku z realizacją zadania  pt.: „Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard Szczeciński - Witkowo - Dolice - do granic powiatu,wykonanie etapu E - przejście przez miejscowość Morzyca wraz z przebudową mostu na rzece Mała Ina”.

- 15.05.2014


Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych