Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum aktualności


1413464505.jpg


Uchwała Nr XLII/543/14 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 24 września 2014r., w sprawie zaliczenia odcinka drogi do kategorii dróg powiatowych. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.


Uchwała Nr XLII/543/14 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 24 września 2014r., w sprawie zaliczenia odcinka drogi do kategorii dróg powiatowych. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.  • Uchwała
- 16.10.2014


Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych