Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum aktualności


1426678870.jpg

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim w związku z realizacją zadania  pt.: „Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard Szczeciński - Witkowo -Dolice - do granic powiatu. Wykonanie odcinka drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1775Z do miejscowości Kolin – część etapu B” powiadamia o zamknięciu od dnia 23 marca 2015 r. drogi powiatowej nr 1716Z na odcinku: od skrzyżowania Strzebielewo - Krępcewo do miejscowości Kolin.

Droga na tym odcinku będzie bez przejazdu.

Zakaz ruchu wyjątkowo nie dotyczy pojazdów służb ratowniczych.

Przejazd tranzytowy pojazdów będzie odbywał się  wyznaczonym objazdem od m. Witkowo - Krępcewo - Rzeplino - Bralęcin - Dolice.- 18.03.2015


Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych