Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum aktualności


1462357697.jpg


Informujemy, iż do końca lipca 2016r., wystąpią ograniczenia w ruchu spowodowane przebudową drogi powiatowej nr 1711Z Witkowo – Piasecznik, na odcinku 1 km, w obrębie wsi Krępcewo. Przebudowa prowadzona będzie od skrzyżowania drogi nr 1711Z z drogą do Strzebielewa na odcinku do skrzyżowania z drogą do Kolina, we wsi Krępcewo.


Informujemy, iż do końca lipca 2016r., wystąpią ograniczenia w ruchu spowodowane przebudową drogi powiatowej nr 1711Z Witkowo – Piasecznik, na odcinku 1 km, w obrębie wsi Krępcewo. Przebudowa prowadzona będzie od skrzyżowania drogi nr 1711Z z drogą do Strzebielewa na odcinku do skrzyżowania z drogą do Kolina, we wsi Krępcewo.
Przebudowa drogi obejmuje wykonanie jezdni o szerokości 6,0m z masy mineralno – bitumicznej. Na odcinku drogi we wsi Krępcewo zostanie wykonany po prawej stronie jezdni chodnik, a po lewej stronie dwukierunkowa ścieżka rowerowa. Ponadto zostaną przebudowane istniejące zatoki autobusowe przy zachowaniu dotychczasowej ich lokalizacji. Pomiędzy zatokami autobusowymi zostanie wykonane przejście dla pieszych, dodatkowo zabezpieczone z obu stron azylami o szerokości 2,0m.
W związku z powyższym, na przedmiotowym odcinku drogi wystąpią utrudnienia w ruchu – prosi o zachowanie ostrożności i dostosowanie się do oznakowania oraz sygnałów podawanych przez osoby kierujące ruchem.

- 04.05.2016


Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych