Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum aktualności


1466502952.jpg


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie powiadamia o zamknięciu drogi powiatowej nr 1711Z we wsi Krępcewo gmina Dolice. Termin zamknięcia drogi nastąpi w dniu 24 czerwca 2016 r. Przejazd na odcinku Witkowo – Krępcewo - Rzeplino będzie odbywał się wyznaczonym objazdem: Witkowo – Kolin - Krępcewo.


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie powiadamia o zamknięciu drogi powiatowej nr 1711Z we wsi Krępcewo gmina Dolice. Termin zamknięcia drogi nastąpi w dniu 24 czerwca 2016 r. Przejazd na odcinku Witkowo – Krępcewo - Rzeplino będzie odbywał się  wyznaczonym objazdem: Witkowo – Kolin - Krępcewo.
 


Zamknięcie drogi dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1711Z we wsi Krępcewo. Roboty drogowe obejmują wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą do Strzebielewa do skrzyżowania z drogą do Kolina we wsi Krępcewo. Całkowitego zamknięcia drogi wymaga technologia i sposób wykonania robót oraz bezpieczeństwo użytkowników drogi.

- 21.06.2016


Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych