Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum aktualności


1497279781.jpg


Informujemy, że 12 czerwca br. rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące koncepcji przebudowy ul. Jana Pawła II w Dobrzanach. Od 12 czerwca do 30 czerwca można zgłaszać wszystkie uwagi i opinie do opracowanej koncepcji. Celem przeprowadzenia konsultacji jest zebranie od mieszkańców propozycji, uwag i opinii dotyczących zmiany organizacji ruchu na ul. Jana Pawła II w Dobrzanach.


Informujemy, że 12 czerwca br. rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące koncepcji przebudowy ul. Jana Pawła II w Dobrzanach. Od 12 czerwca do 30 czerwca można zgłaszać wszystkie uwagi i opinie do opracowanej koncepcji. Celem przeprowadzenia konsultacji jest zebranie od mieszkańców propozycji, uwag i opinii dotyczących zmiany organizacji ruchu na ul. Jana Pawła II w Dobrzanach.


Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie Badania opinii mieszkańców miasta Dobrzany poprzez umieszczenie koncepcji projektowej przebudowy ulicy Jana Pawła II w Dobrzanach na stronie internetowej ZDP Stargard oraz przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą poczty elektronicznej na adres: zdp@zdp.stargard.pl.


- 12.06.2017


Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych