Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Petycje
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Zamówienia publiczne powyżej kwoty 30.000Euro


Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 – Trąbki – Marianowo ul. Stargardzka – Wiechowo – Dobrzany – ul. Stargardzka. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie.
  Powiat Stargardzki, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
w imieniu którego działa:  
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard 
ogłasza przetarg nieograniczony na:

 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20
Trąbki – Marianowo ul. Stargardzka – Wiechowo – Dobrzany – ul. Stargardzka.
Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie.
 

 • Ogłoszenie
 • SIWZ (zał. od 1 do 6)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ – przedmiar robót
 • załącznik nr 8 do SIWZ - kosztorys ofertowy
 • Specyfikacje techniczne
 • Projekt Budowlano - Wykonawczy (cześć opisowa)
 • Projekt stałej organizacji ruchu
 • Rys. 1. Plan orientacyjny
 • Rys. 2. PLAN SYTUACYJNY ARKUSZ 1
 • Rys. 2. PLAN SYTUACYJNY ARKUSZ 2
 • Rys. 2. PLAN SYTUACYJNY ARKUSZ 3
 • Rys. 2. PLAN SYTUACYJNY ARKUSZ 4
 • Rys. 2.Plan Sytuacyjny - SOR-arkusz1-297x1200
 • Rys. 2.Plan Sytuacyjny - SOR-arkusz2-297x1200
 • Rys. 2.Plan Sytuacyjny - SOR-arkusz3-297x1200
 • Rys. 2.Plan Sytuacyjny - SOR-arkusz4-297x1200
 • Rys. 3. Przekroje normalne
 • Rys. 4. Profil podłużny
 • Rys. 5. Przekroje poprzeczne - arkusz 1
 • Rys. 5. Przekroje poprzeczne - arkusz 2
 • Rys. 5. Przekroje poprzeczne - arkusz 3
 • Rys. 5. Przekroje poprzeczne - arkusz 4
Data wprowadzenia: 08.06.2018
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop


 • Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ
Data wprowadzenia: 18.06.2018
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop


 
 • Zawiadomienie po otwarciu ofert
Data wprowadzenia: 13.06.2018
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop

 • Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy, odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania
Data wprowadzenia: 11.07.2018
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop
Zarząd Dróg Powiatowych - 08.06.2018

Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych