Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum Zamówień publiczne powyżej kwoty 30.000Euro




Utrzymanie czystości w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Stargardu
 Powiat Stargardzki, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
w imieniu którego działa:  
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard 
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Utrzymanie czystości w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Stargardu



  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Załącznik nr 8 (8A) do SIWZ – wzór umowy (zad. 1)
  • załącznik nr 8 (8B) do SIWZ - wzór umowy (zad. 2)
  • specyfikacja techniczna
  • Zał. nr 1 do ST
  • Zał. nr 2 do ST
  • Zał. nr 3 do ST
Data wprowadzenia: 13.12.2017
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop


  • zawiadomienie po otwarciu ofert
Data wprowadzenia: 28.12.2017
Wytworzył: Janina Czyżewska
Wprowadził: Robert Knop


  • zawiadomienie o wyborze wykonawcy
Data wprowadzenia: 18.01.2018
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop
Zarząd Dróg Powiatowych - 13.12.2017




Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych