Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum Zamówień publiczne powyżej kwoty 30.000Euro
Przebudowa i budowa drogi nr 1703Z na odcinku Zieleniewo - Kunowo - Skalin - rondo Golczewo. Wykonanie odcinka drogi Zieleniewo - Kunowo.
   Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim ul. Bydgoska 13/15 - telefon / fax (91) 577-52-19 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 
   Przebudowa i budowa drogi nr 1703Z na odcinku Zieleniewo - Kunowo - Skalin - rondo Golczewo. Wykonanie odcinka drogi Zieleniewo - Kunowo. • Ogłoszenie
 • SIWZ
 • Załącznik nr 10 - projekt UMOWY
 • Załącznik nr 11 - przedmiar robót
 • Załącznik nr 12 - kosztorys ofertowy
 • Drogowa part1/3
 • Drogowa part2/3
 • Drogowa part3/3
 • etap A oznakowanie
 • etap A wycinki
 • PRZEPUST NR 1
 • Plan bioz
 • Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ I
 • Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ II
 • Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ III
 • Pytania, odpowiedzi i modyfikacja treści SIWZ IV
 • Modyfikacja SIWZ I
 • D - 04.08.01 WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI
 • D - 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
 • D - 05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
 • D - 05.03.13 NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ
 • Pytania, odpowiedzi i modyfikacja treści SIWZ V
 • przedmiar robót
 • kosztorys ofertowy
 • Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ VI
 • Wybór wykonawcy
 


Małgorzata Wasylik - 19.02.2013
Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych