Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum Zamówień publiczne powyżej kwoty 30.000Euro
Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1730Z. Budowa chodnika w miejscowości Trzebiatów.

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim ul. Bydgoska 13/15 - telefon / fax (91) 577-52-19 ogłasza przetarg nieograniczony na:Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1730Z. Budowa chodnika w miejscowości Trzebiatów.

 • Ogłoszenie
 • SIWZ
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy
 •  Załącznik nr 9 do SIWZ - przedmiar robót
 •  Załącznik nr 10 do SIWZ - kosztorys ofertowy
 •  dokumentacja wykonawcza - część opisowa
 •  geometria szczegółowa zjazdu
 •  Plan orientacyjny
 •  plan zagospodarowania - Model
 •  Przekroje - Model
 •  Specyfikacje techniczne


Data wprowadzenia: 07.06.2013
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop
 • Wybór wykonawcy                                                           


Data wprowadzenia: 27.06.2013
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert KnopZarzą Dróg Powiatowych - 07.06.2013
Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych