Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum Zamówień publiczne powyżej kwoty 30.000Euro
Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego z wyłączeniem miasta Stargard Szczeciński
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim ul. Bydgoska 13/15 - telefon / fax 91-577-52-19 ogłasza przetarg nieograniczony na:


Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego z wyłączeniem miasta Stargard Szczeciński
  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy
  •  Załącznik nr 9 do SIWZ - przedmiar robót
  •  załącznik nr 10 do SIWZ - kosztorys ofertowy
  • załącznik nr 11 do SIWZ -układ podstawowy dróg powiatowych
  • załącznik nr 12 do SIWZ - układ uzupełniający dróg powiatowych
  • załącznik nr 13 do SIWZ -wykaz dróg i ulic
  • załącznik nr 14 do SIWZ -Szczegółowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót


Data wprowadzenia: 25.02.2014
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop
  • Zawiadomienie o wyborze wykonawcy


Data wprowadzenia: 17.03.2014
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop


Zarząd Dróg Powiatowych - 25.02.2014
Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych