Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum Zamówień publiczne powyżej kwoty 30.000Euro
Utrzymanie czystości w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Stargardu Szczecińskiego
 Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim ul. Bydgoska 13/15 
- telefon / fax 91-577-52-19 
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Utrzymanie czystości w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Stargardu Szczecińskiego

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • załącznik nr 1 do ST - wykaz jezdni
  • załącznik nr 2 do ST - wykaz chodników i przejść dla pieszych
  • załącznik nr 3 do ST - wykaz koszy ulicznych na odpady 
  • załącznik nr 8A - wzór umowy - zadanie nr 1
  • załącznik nr 8B - wzór umowy - zadanie nr 2
  • Załącznik nr 9 do SIWZ - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
Data wprowadzenia: 06.10.2014
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop  • Zawiadomienie o wyborze wykonawcy


Data wprowadzenia: 05.11.2014
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop
Zarząd Dróg Powiatowych - 06.10.2014
Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych