Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum Zamówień publiczne powyżej kwoty 30.000Euro
Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego z wyłączeniem miasta Stargard Szczeciński
   Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim ul. Bydgoska 13/15 - telefon / fax (91) 577-52-19 ogłasza przetarg nieograniczony na:


    Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego z wyłączeniem miasta Stargard Szczeciński
  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • zał. nr 8 - wzór Umowy
  • zał. nr 9 do SIWZ - Kosztorys ofertowy
  • zał. nr 10 do SIWZ - Wykaz dróg powiatowych
  • zał. nr 11 do SIWZ - Wykaz dróg i ulic powiatowych
  • zał. nr 12 do SIWZ - Przedmiar robót
  • zał. nr 13 do SIWZ - Szczegółowa Specyfikacja
  • Wybór wykonawcy
 

Małgorzata Wasylik - 08.02.2013
Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych