Strona głównaKontaktBIPKlauzula RODO
 
Aktualności
Archiwum aktualności
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne pow. kwoty 30.000Euro
Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000Euro
Archiwum zamówień publicznych pow. kwoty 30.000Euro
Szkoda Komunikacyjna
Zajęcie pasa drogowego
Zarządzanie ruchem
Przejazdy nienormatywne
Kontakt
Statut
Regulamin organizacyjny
Nabór kandydatów
Ogłoszenia
Projekty unijne
Sieć dróg powiatowych
Mapy
Przystanki komunikacyjne
Wykazy mostów
Mapy
 
Archiwum Zamówień publiczne powyżej kwoty 30.000Euro
Przebudowa i budowa drogi 1754Z Chociwel – Ińsko. Przebudowa drogi w miejscowości Kamienny Most wraz z budową chodnika.
 Powiat Stargardzki, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
w imieniu którego działa:  
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard 
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przebudowa i budowa drogi 1754Z Chociwel – Ińsko. Przebudowa drogi
w miejscowości Kamienny Most wraz z budową chodnika.

 


  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy
  • załącznik nr 7 do SIWZ - przedmiar robót
  • załącznik nr 8 do SIWZ - kosztorys ofertowy
  • Projekt

Data wprowadzenia: 06.07.2017
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert Knop

  • zawiadomienie o uniewnieniu postępowania
Data wprowadzenia: 21.07.2017
Wytworzył: Małgorzata Wasylik
Wprowadził: Robert KnopZarząd Dróg Powiatowych - 06.07.2017
Copyright © 2013 Zarząd Dróg Powiatowych