Archiwum zamówień publicznych poniżej kwoty 30.000 EuroZarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

"
Bezgotówkowy zakup paliw do środków transportu oraz sprzętu
Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie
"


 • zapytanie ofertowe 
 • załącznik nr 1 wersja edytowalna
 • załącznik nr 2 wersja edytowalna
2020-12-23


 • protokół z wyboru oferty
2021-01-04

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

„Wykonanie ścinki poboczy drogi powiatowej nr 1740Z
na odcinku Długie – Dobrzany.


 • zapytanie ofertowe
 • Specyfikacja techniczna
 • formularz oferty
 • formularz oferty wersja edytowalna
 • opis przedmiotu zamówienia
 • projekt umowy
2020-12-03


 • protokół z wyboru oferty
2020-12-10Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

Utrzymanie czystości w pomieszczeniach budynku administracyjnego
przy ul. Bydgoskiej 13/15 w Stargardzie oraz na terenie przyległym.


 • zapytanie ofertowe,
  opis przedmiotu zamówienia, oferta cenowa, projekt umowy
2020-11-26
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

„Konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz aktywnych znaków drogowych
zlokalizowanych na ulicach i drogach powiatowych powiatu stargardzkiego” • zapytanie ofertowe
 • formularz oferty
 • formularz oferty wersja edytowalna
 • opis przedmiotu zamówienia
 • projekt umowy
2020-09-10

 • protokół z wyboru oferty
2020-09-21Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Szczecińskiej w Kobylance


 • Zaproszenie
 • Opis przedmiotu zamówienia
 • Specyfikacja
 • Przedmiar robót - Uwaga nowa wersja
 • Wzór umowy
 • Instrukcja obliczania ceny
 • Kosztorys ofertowy - Uwaga nowa wersja
 • Kosztorys ofertowy - wersja edytowalna - Uwaga nowa wersja

 • Wzór oferty
 • Wzór oferty - wersja edytowalna
 • projekt - Budowa chodnika w w m.Kobylanka
 • projekt koncepcyjny
 • projekt zmiany stałej organizacji ruchu
2020-09-07

 • protokół z otwarcia ofert
2020-09-21
 
 • protokół z wyboru oferty
2020-09-22


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

„Wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych
powstałych w wyniku podziałów nieruchomości na drodze powiatowej nr 1709Z
w miejscowości Sowno gmina Stargard.” • zapytanie ofertowe
 • oferta cenowa wersja edytowalna
 • Załącznik nr 1 mapa podziału nieruchomości cz.1
 • Załącznik nr 2 mapa podziału nieruchomości cz. 2
2020-08-31

 • protokół z wyboru oferty
2020-09-09


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

Wykonanie ścinki poboczy dróg powiatowych
na terenie powiatu stargardzkiego w 2020 roku
” 


 • zapytanie ofertowe
 • formularz oferty
 • formularz oferty wersja edytowalna
 • opis przedmiotu zamówienia
 • Specyfikacja Techniczna
 • projekt umowy
2020-08-17

 • protokół z wyboru oferty
2020-08-25

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

Dostawa samochodu dostawczego do 3,5 t
dla Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie
” 


 • zapytanie ofertowe
 • oferta cenowa
 • oferta cenowa wersja edytowalna
 • projekt umowy
 • - Uwaga zmiana - Szczegółowe wymagania techniczne
2020-05-19

 • protokół z wyboru oferty
2020-05-27
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

"Dwukrotne koszenie poboczy dróg powiatowych
na terenie powiatu Stargardzkiego w 2020 roku"


 • zapytanie ofertowe + opis przedmiotu zamówienia + oferta cenowa + wzór umowy
 • zakres koszenia
 • mapa zakresu koszenia
2020-05-04


 • protokół z wyboru oferty
2020-05-11
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

„Wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej na zadanie inwestycyjne
pt. Wykonanie chodnika w miejscowości Kobylanka
” 


 • zapytanie ofertowe
 • oferta cenowa
 • oferta cenowa wersja edytowalna
 • projekt umowy
2020-05-04

 • protokół z otwarcia ofert
2020-05-18

 • protokół z wyboru oferty
2020-05-19Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15

zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

"Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie
powiatu stargardzkiego i ulic powiatowych miasta Stargard w roku 2020
"


 • zapytanie ofertowe
 • projekt umowy
 • specyfikacja techniczna
 • formularz cenowy
 • Załącznik nr A1
 • Załącznik nr A2
 • Załącznik nr B
 • Załącznik nr C
2020-04-17

 • protokół z wyboru oferty
2020-04-29
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

"Wykonanie nasadzeń 200szt. młodych drzew w pasie drogowym
 dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w 2020 roku"


 • zapytanie ofertowe + opis przedmiotu zamówienia + oferta cenowa
 • projekt umowy
2020-03-25

 • protokół z otwarcia ofert
2020-04-03

 • protokół z wyboru oferty
06-03-2020
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

„ Utrzymanie zieleni na terenie miasta Stargard w 2020 roku”  • zapytanie ofertowe i oferta cenowa
 • projekt umowy
 • szczegółowa specyfikacja techniczna
2020-03-25

 • protokół z otwarcia ofert
2020-04-03


 • protokół z wyboru oferty
06-03-2020Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

„Dostawę znaków drogowych pionowych
i elementów bezpieczeństwa ruchu w 2020 roku”


 • zapytanie ofertowe
 • oferta cenowa
 • projekt umowy
2020-03-10
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

Na dostawę materiałów do naprawy nawierzchni dróg
do siedziby Obwodu Dróg Powiatowych w Chociwlu

 • zapytanie ofertowe
 • opis przedmiotu zamówienia
 • wzór oferty na zad. nr 1
 • wzór oferty na zad. nr 2
 • wzór oferty na zad. nr 3
 • wzór umowy
 • klauzula RODO
09-03-2020

 • protokół z wyboru oferty
26-03-2020
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

"wycinkę krzewów w pasie drogowym dróg powiatowych
na terenie powiatu stargardzkiego w 2020 roku"


 • zapytanie ofertowe + opis przedmiotu zamówienia + oferta cenowa
 • projekt umowy
2020-02-26


 • protokół z wyboru oferty
2020-03-04
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

Utrzymanie czystości w pomieszczeniach budynku administracyjnego
przy ul. Bydgoskiej 13/15 w Stargardzie oraz na terenie przyległym.


 • zapytanie ofertowe
 • opis przedmiotu zamówienia +oferta cenowa + projekt umowy
2020-02-13
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

"Pielęgnacja drzew na terenie powiatu Stargardzkiego w 2020 roku” • zapytanie ofertowe
 • opis przedmiotu zamówienia +oferta cenowa + projekt umowy
 • oferta cenowa w postaci edytowalnej
2020-01-29


 • protokół z wyboru oferty
2020-02-07

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

"Wycinka drzew na terenie
powiatu stargardzkiego w 2020 roku.” • zapytanie ofertowe + oferta cenowa
 • opis przedmiotu zamówienia + projekt umowy
2020-01-21
 • protokół z wyboru oferty
2020-01-27

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

"
Bezgotówkowy zakup paliw do środków transportu oraz sprzętu
Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie” • zapytanie ofertowe + oferta cenowa
2019-12-03

 
 • protokół z wyboru oferty
2019-12-20
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

"Wycinka krzewów w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie
powiatu stargardzkiego w 2019 roku.” • zapytanie ofertowe + oferta cenowa
 • opis przedmiotu zamówienia + projekt umowy
2019-09-23


 • protokół z wyboru oferty
2019-10-07


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

"Konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz aktywnych znaków drogowych
zlokalizowanych na ulicach i drogach powiatowych powiatu stargardzkiego.” • zapytanie ofertowe + załączniki
 • formularz ofertowy (wersja edytowalna)
 • protokół wyboru oferty
 • protokół ponownego wyboru
2019-09-16

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

"Założenie wiązań w koronach drzew wraz z pielęgnacją
w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej 1803Z ul. Wolności w Chociwlu.” • zapytanie ofertowe, opis, oferta cenowa
 • wzór umowy
 • Załącznik nr 1  do przedmiotu opisu zamówienia
2019-09-03


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

Utrzymanie zieleni na terenie miasta Stargard w 2019 roku • zapytanie ofertowe
2019-04-09


 • protokół z wyboru oferty
2019-04-16
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

"Wykonanie nasadzeń 75 szt. młodych drzew w pasie drogowym dróg powiatowych
na terenie powiatu stargardzkiego.” • zapytanie ofertowe
 • opis przedmiotu zamówienia
 • oferta cenowa
 • wzór umowy
2019-04-09

 • protokół z wyboru oferty
2019-04-18Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

„Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie
powiatu stargardzkiego i ulic powiatowych miasta Stargard w roku 2019” • zapytanie ofertowe
 • projekt umowy
 • specyfikacja techniczna
 • formularz cenowy
 • Załącznik nr A1
 • Załącznik nr A2
 • Załącznik nr B
 • Załącznik nr C
2019-04-01

 • protokół z wyboru oferty
2019-04-17

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

„Dwukrotne koszenie poboczy dróg powiatowych
na terenie powiatu Stargardzkiego w 2019 roku”  • zapytanie ofertowe
 • zakres koszenia
 • projekt umowy
2019-03-11
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

„Dostawę znaków drogowych pionowych
i elementów bezpieczeństwa ruchu w 2019 roku” • zapytanie ofertowe
 • oferta cenowa
 • projekt umowy
2019-03-05


 • protokół z wyboru oferty
14-03-2019
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

"Wycinka krzewów w pasie drogowym dróg powiatowych
na terenie powiatu stargardzkiego w 2019 roku.” • zapytanie ofertowe
 • opis przedmiotu zamówienia
 • oferta cenowa
2019-02-04


 • protokół z otwarcia ofert
2019-02-14


 • załącznik do protokolu
2019-02-27
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

Wycinka drzew na terenie powiatu stargardzkiego
w 2019r.


 • zapytanie ofertowe
2019-01-16


 • protokół z otwarcia ofert
2019-01-29Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

Pielęgnacja drzew na terenie powiatu stargardzkiego
w 2019r.


 • zapytanie ofertowe
2019-01-16


 
 • protokół z otwarcia ofert
2019-01-29Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

Bezgotówkowy zakup paliw do środków transportu oraz sprzętu
Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie


Zadanie 1: Zakup paliw dla samochodów stacjonujących
w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie

Zadanie 2: Zakup paliw do sprzętu oraz dla samochodów stacjonujących
w siedzibie Obwodu Dróg Powiatowych w Chociwlu


 • zapytanie ofertowe
24-12-2018

 • protokół z wyboru oferty
04-01-2019


 Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

Na dostawę materiałów do naprawy nawierzchni dróg dla Zarządu Dróg Powiatowych
w Stargardzie  do siedziby Obwodu Dróg Powiatowych w Chociwlu

 • zapytanie ofertowe
 • opis przedmiotu zamówienia
 • wzór oferty na zad. nr 1
 • wzór oferty na zad. nr 2
 • wzór oferty na zad. nr 3
 • wzór umpwy
 • klauzula RODO
14-12-2018


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pt. "
Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z – Lipnik –
Stargard/ Rondo 15 Południk – ul. Szczecińska – do Placu Zgody –
Pierwszej Brygady – M. Konopnickiej – S. Żeromskiego – Brzozowa – Okrzei –
J. Kochanowskiego – Nadbrzeżna – Światopełka
do skrzyżowania z drogą krajową nr 20.
Etap – wykonanie przebudowy ul. Pierwszej Brygady
i ulicy Marii Konopnickiej w Stargardzie”


 • zapytanie ofertowe
 • warunki zapytania ofertowego
14-11-2018


 
 • protokół z otwarcia ofert
17-12-2018

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

Budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Pierwszej Brygady – Towarowa
oraz  na skrzyżowaniu ulicy Konopnicka - Dworcowa – dokumentacja


 • zapytanie ofertowe
 • oferta cenowa
 • projekt umowy
14-11-2018

 • protokół z otwarcia ofert
27-11-2018


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

„Wycinka krzewów w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu Stargardzkiego”


 • zapytanie, opis przedmiotu zamówienia, oferta cenowa, projekt umowy
30-10-2018

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

„Wykonanie ścinki poboczy dróg powiatowych na terenie powiatu Stargardzkiego”


 • zapytanie, opis przedmiotu zamówienia, oferta cenowa
 • projekt umowy
26-10-2018Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

„Wycinka do 100 drzew na terenie powiatu Stargardzkiego w 2018r.”.


 • oferta cenowa, opis przedmiotu zamówienia
 • projekt umowy
27-09-2018

 • protokół z wyboru oferty
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

„Wykonanie oznakowania poziomego osi jezdni,
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1740Z, na odcinku Szadzko – Dobrzany,
oznakowanie grubowarstwowe chemoutrwardzalne”. • zapytanie ofertowe
 • oferta cenowa
 • projekt umowy
16-08-2018


 


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

„Ulepszenie pobocza drogi powiatowej numer 1733 w miejscowości Pęzino”. • zapytanie ofertowe
 • specyfikacja techniczna wykonania odbioru robót
 • kosztorys ofertowy
 • projekt umowy
 • przedmiar robót
 • formularz ofertowy
 • instrukcja obliczania ceny
09-07-2018
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

"Wykonanie nasadzeń 80 szt. młodych drzew w pasie drogowym dróg powiatowych
na terenie powiatu stargardzkiego" • zaproszenie
 • wzór umowy
2018-07-06


 • protokół z wyboru oferty

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:


"Wykonanie podstawowych i rozszerzonych przeglądów obiektów mostowych
na terenie Powiatu Stargardzkiego"


 
 • zaproszenie
 • wzór umowy
 • zestawienie mostów
 • oferta wykonawcy
 • wzór przeglądu
03-07-2018

 
 • protokół z wyboru oferty
17-07-2018Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

Ulepszenie pobocza drogi powiatowej numer 1709Z
na odcinku Żarowo - Stargard
 
 


 • zapytanie ofertowe
 • specyfikacja techniczna wykonania odbioru robót
 • kosztorys ofertowy
 • projekt umowy
 • przedmiar robót
 • formularz ofertowy
 • instrukcja obliczania ceny
01-06-2018


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

Wykonanie dwukrotnego koszenia poboczy dróg powiatowych
na terenie powiatu Stargardzkiego w 2018 roku


 • zapytanie ofertowe
 • specyfikacja
 • oferta cenowa
 • projekt umowy
 • mapa
17-04-2018


 • protokół z wyboru oferty
20-04-2018

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

Utrzymanie zieleni na terenie miasta Stargard w 2018 roku


 • zapytanie ofertowe
 • SST
 • oferta cenowa
 • projekt umowy
17-04-2018


 • protokół z wyboru oferty
26-04-2018
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

wykonanie oznakowania poziomego, w ramach zmian organizacji ruchu w pasie drogowym dróg powiatowych, sukcesywnie wdrażanych w roku 2018


 • zapytanie ofertowe
 • oferta cenowa
 • projekt umowy
09-04-2018

 
 • protokół z wyboru oferty
18-04-2018

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

Naprawy nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie miasta Stargard


 • zaproszenie do składania ofert
 • zapytanie ofertowe
 • wzór oferty
 • kosztorys ofertowy
 • przedmiar robót
 • instrukcja obliczania ceny
 • STWIOR
 • wzór umowy
27-03-2018Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:


wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego
i ulic powiatowych miasta Stargard w roku 2018


 • zapytanie ofertowe
 • oferta cenowa
 • projekt umowy
 • specyfikacja techniczna
14-03-2018 • protokół z wyboru oferty
28-03-2018
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

Pielęgnację do 1000  drzew w pasie drogowym dróg powiatowych
na terenie Powiatu Stargardzkiego w 2018 roku. • zapytanie ofertowe
2018-02-22


 • protokół z wyboru oferty
2018-03-02

 • protokół z wyboru oferty
2018-03-14


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

„dostawę znaków drogowych pionowych i elementów bezpieczeństwa ruchu w 2018 roku”


 • Zapytanie ofertowe
 • oferta cenowa
 • projekt umowy
2018-02-16 • protokół z wyboru oferty
2018-02-27 

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

„dostawę znaków drogowych pionowych i elementów bezpieczeństwa ruchu w 2018 roku”


 • Zapytanie ofertowe
 • oferta cenowa
 • projekt umowy
2018-02-05

 • protokół z wyboru oferty
2018-02-16Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard 
zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pt.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z od skrzyżowania  z drogą krajową nr 20
– Trąbki – Marianowo ul. Stargardzka – Wiechowo – Dobrzany – ul. Stargardzka.
Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie."


 
 • Zaproszenie
 • Warunki do zapytania ofertowego
2017-12-27

 • protokół z otwarcia ofert
2018-01-19


 • protokół z wyboru oferty
2018-01-22

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard 
zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Dostawę materiałów  do naprawy nawierzchni dróg do siedziby Obwodu Dróg Powiatowych w Chociwlu.


 
 • Zapytanie ofertowe
 • umowa - wzór
 • opis zamówienia na masę i emulsję
 • oferta masa na zimno
 • oferta emulsja
 • oferta grys
2017-12-15


Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard 
zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Bezgotówkowy zakup paliw do środków transportu oraz sprzętu
Zarządu Dróg Powiatowych
w Stargardzie.

Zadanie 1: Zakup paliw dla samochodów stacjonujących
w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych
w Stargardzie.

Zadanie 2: Zakup paliw do sprzętu oraz dla samochodów stacjonujących
w siedzibie Obwodu Dróg Powiatowych w Chociwlu. 
 • Zapytanie ofertowe
2017-12-05