Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30.000EuroZarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

"Konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz aktywnych znaków drogowych
zlokalizowanych na ulicach i drogach powiatowych powiatu stargardzkiego.” • zapytanie ofertowe + załączniki
 • formularz ofertowy (wersja edytowalna)
2019-09-16

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

"Założenie wiązań w koronach drzew wraz z pielęgnacją
w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej 1803Z ul. Wolności w Chociwlu.” • zapytanie ofertowe, opis, oferta cenowa
 • wzór umowy
 • Załącznik nr 1  do przedmiotu opisu zamówienia
2019-09-03


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

Utrzymanie zieleni na terenie miasta Stargard w 2019 roku • zapytanie ofertowe
2019-04-09


 • protokół z wyboru oferty
2019-04-16
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

"Wykonanie nasadzeń 75 szt. młodych drzew w pasie drogowym dróg powiatowych
na terenie powiatu stargardzkiego.” • zapytanie ofertowe
 • opis przedmiotu zamówienia
 • oferta cenowa
 • wzór umowy
2019-04-09

 • protokół z wyboru oferty
2019-04-18Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

„Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie
powiatu stargardzkiego i ulic powiatowych miasta Stargard w roku 2019” • zapytanie ofertowe
 • projekt umowy
 • specyfikacja techniczna
 • formularz cenowy
 • Załącznik nr A1
 • Załącznik nr A2
 • Załącznik nr B
 • Załącznik nr C
2019-04-01

 • protokół z wyboru oferty
2019-04-17

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

„Dwukrotne koszenie poboczy dróg powiatowych
na terenie powiatu Stargardzkiego w 2019 roku”  • zapytanie ofertowe
 • zakres koszenia
 • projekt umowy
2019-03-11
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

„Dostawę znaków drogowych pionowych
i elementów bezpieczeństwa ruchu w 2019 roku” • zapytanie ofertowe
 • oferta cenowa
 • projekt umowy
2019-03-05


 • protokół z wyboru oferty
14-03-2019
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

"Wycinka krzewów w pasie drogowym dróg powiatowych
na terenie powiatu stargardzkiego w 2019 roku.” • zapytanie ofertowe
 • opis przedmiotu zamówienia
 • oferta cenowa
2019-02-04


 • protokół z otwarcia ofert
2019-02-14


 • załącznik do protokolu
2019-02-27
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

Wycinka drzew na terenie powiatu stargardzkiego
w 2019r.


 • zapytanie ofertowe
2019-01-16


 • protokół z otwarcia ofert
2019-01-29Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

Pielęgnacja drzew na terenie powiatu stargardzkiego
w 2019r.


 • zapytanie ofertowe
2019-01-16


 
 • protokół z otwarcia ofert
2019-01-29Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

Bezgotówkowy zakup paliw do środków transportu oraz sprzętu
Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie


Zadanie 1: Zakup paliw dla samochodów stacjonujących
w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie

Zadanie 2: Zakup paliw do sprzętu oraz dla samochodów stacjonujących
w siedzibie Obwodu Dróg Powiatowych w Chociwlu


 • zapytanie ofertowe
24-12-2018

 • protokół z wyboru oferty
04-01-2019


 Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

Na dostawę materiałów do naprawy nawierzchni dróg dla Zarządu Dróg Powiatowych
w Stargardzie  do siedziby Obwodu Dróg Powiatowych w Chociwlu

 • zapytanie ofertowe
 • opis przedmiotu zamówienia
 • wzór oferty na zad. nr 1
 • wzór oferty na zad. nr 2
 • wzór oferty na zad. nr 3
 • wzór umpwy
 • klauzula RODO
14-12-2018


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pt. "
Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z – Lipnik –
Stargard/ Rondo 15 Południk – ul. Szczecińska – do Placu Zgody –
Pierwszej Brygady – M. Konopnickiej – S. Żeromskiego – Brzozowa – Okrzei –
J. Kochanowskiego – Nadbrzeżna – Światopełka
do skrzyżowania z drogą krajową nr 20.
Etap – wykonanie przebudowy ul. Pierwszej Brygady
i ulicy Marii Konopnickiej w Stargardzie”


 • zapytanie ofertowe
 • warunki zapytania ofertowego
14-11-2018


 
 • protokół z otwarcia ofert
17-12-2018

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

Budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Pierwszej Brygady – Towarowa
oraz  na skrzyżowaniu ulicy Konopnicka - Dworcowa – dokumentacja


 • zapytanie ofertowe
 • oferta cenowa
 • projekt umowy
14-11-2018

 • protokół z otwarcia ofert
27-11-2018


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

„Wycinka krzewów w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu Stargardzkiego”


 • zapytanie, opis przedmiotu zamówienia, oferta cenowa, projekt umowy
30-10-2018

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

„Wykonanie ścinki poboczy dróg powiatowych na terenie powiatu Stargardzkiego”


 • zapytanie, opis przedmiotu zamówienia, oferta cenowa
 • projekt umowy
26-10-2018Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

„Wycinka do 100 drzew na terenie powiatu Stargardzkiego w 2018r.”.


 • oferta cenowa, opis przedmiotu zamówienia
 • projekt umowy
27-09-2018

 • protokół z wyboru oferty
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

„Wykonanie oznakowania poziomego osi jezdni,
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1740Z, na odcinku Szadzko – Dobrzany,
oznakowanie grubowarstwowe chemoutrwardzalne”. • zapytanie ofertowe
 • oferta cenowa
 • projekt umowy
16-08-2018


 


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

„Ulepszenie pobocza drogi powiatowej numer 1733 w miejscowości Pęzino”. • zapytanie ofertowe
 • specyfikacja techniczna wykonania odbioru robót
 • kosztorys ofertowy
 • projekt umowy
 • przedmiar robót
 • formularz ofertowy
 • instrukcja obliczania ceny
09-07-2018
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

"Wykonanie nasadzeń 80 szt. młodych drzew w pasie drogowym dróg powiatowych
na terenie powiatu stargardzkiego" • zaproszenie
 • wzór umowy
2018-07-06


 • protokół z wyboru oferty

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:


"Wykonanie podstawowych i rozszerzonych przeglądów obiektów mostowych
na terenie Powiatu Stargardzkiego"


 
 • zaproszenie
 • wzór umowy
 • zestawienie mostów
 • oferta wykonawcy
 • wzór przeglądu
03-07-2018

 
 • protokół z wyboru oferty
17-07-2018Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

Ulepszenie pobocza drogi powiatowej numer 1709Z
na odcinku Żarowo - Stargard
 
 


 • zapytanie ofertowe
 • specyfikacja techniczna wykonania odbioru robót
 • kosztorys ofertowy
 • projekt umowy
 • przedmiar robót
 • formularz ofertowy
 • instrukcja obliczania ceny
01-06-2018


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

Wykonanie dwukrotnego koszenia poboczy dróg powiatowych
na terenie powiatu Stargardzkiego w 2018 roku


 • zapytanie ofertowe
 • specyfikacja
 • oferta cenowa
 • projekt umowy
 • mapa
17-04-2018


 • protokół z wyboru oferty
20-04-2018

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

Utrzymanie zieleni na terenie miasta Stargard w 2018 roku


 • zapytanie ofertowe
 • SST
 • oferta cenowa
 • projekt umowy
17-04-2018


 • protokół z wyboru oferty
26-04-2018
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

wykonanie oznakowania poziomego, w ramach zmian organizacji ruchu w pasie drogowym dróg powiatowych, sukcesywnie wdrażanych w roku 2018


 • zapytanie ofertowe
 • oferta cenowa
 • projekt umowy
09-04-2018

 
 • protokół z wyboru oferty
18-04-2018

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

Naprawy nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie miasta Stargard


 • zaproszenie do składania ofert
 • zapytanie ofertowe
 • wzór oferty
 • kosztorys ofertowy
 • przedmiar robót
 • instrukcja obliczania ceny
 • STWIOR
 • wzór umowy
27-03-2018Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:


wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego
i ulic powiatowych miasta Stargard w roku 2018


 • zapytanie ofertowe
 • oferta cenowa
 • projekt umowy
 • specyfikacja techniczna
14-03-2018 • protokół z wyboru oferty
28-03-2018
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

Pielęgnację do 1000  drzew w pasie drogowym dróg powiatowych
na terenie Powiatu Stargardzkiego w 2018 roku. • zapytanie ofertowe
2018-02-22


 • protokół z wyboru oferty
2018-03-02

 • protokół z wyboru oferty
2018-03-14


Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

„dostawę znaków drogowych pionowych i elementów bezpieczeństwa ruchu w 2018 roku”


 • Zapytanie ofertowe
 • oferta cenowa
 • projekt umowy
2018-02-16 • protokół z wyboru oferty
2018-02-27 

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15
zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na:

„dostawę znaków drogowych pionowych i elementów bezpieczeństwa ruchu w 2018 roku”


 • Zapytanie ofertowe
 • oferta cenowa
 • projekt umowy
2018-02-05

 • protokół z wyboru oferty
2018-02-16Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard 
zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pt.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z od skrzyżowania  z drogą krajową nr 20
– Trąbki – Marianowo ul. Stargardzka – Wiechowo – Dobrzany – ul. Stargardzka.
Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie."


 
 • Zaproszenie
 • Warunki do zapytania ofertowego
2017-12-27

 • protokół z otwarcia ofert
2018-01-19


 • protokół z wyboru oferty
2018-01-22

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard 
zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Dostawę materiałów  do naprawy nawierzchni dróg do siedziby Obwodu Dróg Powiatowych w Chociwlu.


 
 • Zapytanie ofertowe
 • umowa - wzór
 • opis zamówienia na masę i emulsję
 • oferta masa na zimno
 • oferta emulsja
 • oferta grys
2017-12-15


Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard 
zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Bezgotówkowy zakup paliw do środków transportu oraz sprzętu
Zarządu Dróg Powiatowych
w Stargardzie.

Zadanie 1: Zakup paliw dla samochodów stacjonujących
w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych
w Stargardzie.

Zadanie 2: Zakup paliw do sprzętu oraz dla samochodów stacjonujących
w siedzibie Obwodu Dróg Powiatowych w Chociwlu. 
 • Zapytanie ofertowe
2017-12-05